Minőségpolitika

A gazdasági versenyhelyzet fokozódásával egyre nagyobb szerep hárul az alapanyagokat előállító vállalkozások munkáira. Ez e lehetőségek mellett komoly kihívásokat jelent, és az alábbi követelményeket támasztja a mészkőjövesztéssel és a mészkőjövesztés által keletkezett termékek feldolgozásával foglalkozó Társaságunkkal szemben:

 • az egyenletesen magas minőségű termékek előállításának képessége
 • költségtakarékos gyártás és működés
 • a megnövelt igényekre való gyors és dinamikus reagálás képessége
 • a folyamatos fejlesztés, tökéletesedés igénye

A vevőközpontúság elvét szem előtt tartva, ügyfélkörünk igényeinek kielégítése érdekében ismernünk kell és figyelembe kell vennünk elvárásaikat.

Számunkra ezek közül az alábbiak a leglényegesebbek:

 • célpiacainkon (aszfaltkeverők, műanyagipar, festékipar, takarmányozás) az alapanyag különösen fontos, így a termékeink a végtermék megfelelő minőségének elérésében fontos szerepet töltenek be.
 • ügyfeleink ennek tudatában vannak, műszaki ismeretekben jártasak, így szigorú és jól ellenőrzött követelméneket írnak elő beszállítóik számára.

Ennek érdekében célunk, hogy szervezetünk valamennyi alkalmazottja ismerje ügyfeleink igényeit, valamint, hogy a belső folyamataink megfelelő kezelésük és szabályozásuk által nagy mértékben és szemmel láthatóan javítsák az ügyfeleink megelégedettségét.

A fentiek érdekében Társaságunknak a következő alapelveket kell követni:

 • Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert működtetünk.
 • EK-Üzemi gyártásellenőrzési rendszert tartunk fent MSZ EN 13043-as szabvány előírásai szerint.
 • Technológiánkat, gyártóeszközeinket folyamatosan fejlesztjük, és törekszünk a környezetvédelmet szolgáló megoldások alkalmazására.
 • Tevékenységünk jellegénél fogva kiemelt hangsúlyt helyezünk a biztonságra.
 • Egyértelműen meghatározzuk az egyes felelősségeket, hatásköröket
 • Támogatjuk munkatársaink rendszereres továbbképzését, oktatását; minőségtudatos szemléletmód kialakítására törekszünk.

Személyesen elköteleztem magam a fentiek hatékony végrehajtása mellett; és a felső vezetés minőségirányítás területén játszott kiemelt szerepének tudatában gondoskodom arról, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak.

Döbrönte, 2014. november 17.

Kiss József
ügyvezető